Inspectie

Onderstaand vindt u het inspectierapport van februari 2017 van onze school:
Inspectierapport