Scholen op de kaart

Scholen op de kaart biedt veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Via de website van scholen op de kaart kunt u ook scholen met elkaar vergelijken.

Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Wilt u meer weten over onze school? Via de volgende link komt u bij de website terecht: https://www.scholenopdekaart.nl/