Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is een instrument om de ondersteuning die onze school biedt, aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de kwaliteit daarvan op hoofdlijnen in beeld te brengen. Dit is een groeidocument wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. In ons ondersteuningsprofiel (en onze schoolgids) beschrijven we op hoofdlijnen welke ondersteuning wij nu al kunnen realiseren en voor welke ondersteuning we (nog) niet zijn toegerust.

Schoolondersteuningsprofiel 2016-2019