Praktische informatie

Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders
van SBO De Windroos, locatie Lindenholt. We proberen U kort en bondig te informeren over allerlei praktische en inhoudelijke zaken.

U vindt in dit boekje een overzicht van alle groepen, waarmee we volgend schooljaar werken. In het schooljaar 2017/2018 werken wij met 9 groepen. De jongere groepen bevinden zich op de begane grond; de oudere groepen op de eerste verdieping.

Wanneer uw leerkracht een lesvrije dag heeft kunt u dit elke maand op de maandkalender terugvinden.

Verder treft U een overzicht aan van de dagen en middagen, wanneer uw kind vrij is i.v.m. de leerlingbespreking, het gymrooster, belangrijke data en het vakantierooster in het informatieboekje aan. Het vakantierooster is ook terug te vinden onder het kopje vakantierooster op deze website.

Wanneer u verlof aan wilt vragen, kunt u hier het verlofformulier downloaden en op school inleveren.

Lestijden:     

Dag Lestijd
maandag 8.30  - 14.15 uur
dinsdag 8.30  - 14.15 uur
woensdag 8.30  - 12.30 uur
donderdag 8.30  - 14.15 uur
vrijdag 8.30 -  14.15 uur

  

Om 8.20 uur start de inloop.

Om 8.30 uur  gaat de bel, u neemt afscheid van uw kind zodat de lessen direct om 8.30 uur kunnen beginnen.

Alle kinderen blijven tussen de middag over.