Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator (juf Manon, manon.hemminga@windrooslindenholt.nl ) is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pestgedrag op school.