Informatie

Onder dit kopje vindt uw alle belangrijke informatie. Uw kunt in dit scherm links doorklikken naar praktische informatie, het jaarverlslag, het vakantierooster voor komend schooljaar, de MR en oudervereniging die zich aan u voorstellen, een link naar digiduif -ons communicatiemiddel- en een stukje waarbij wij ons team aan uw voorstellen.

Aanmelden leerling
Leerlingen die via de basisschool bij ons komen, hebben op de basisschool al een traject doorlopen. Dit heeft dan geresulteerd in een advies van het Brede School Ondersteunings Team (BSOT) om het kind aan te melden bij de Commissie Toelaatbaarheid van Stromenland. Als deze commissie vervolgens een Toelaatbaarbaarheids-verklaring heeft afgegeven voor een SBO school in Nijmegen, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de school (Claudia Wiericx. Tel: 024 373 0209). Vervolgens ontvangen ouders het aanmeldingsformulier. Na aanmelding kan het dossier opgevraagd worden bij de Commissie Toelaatbaarheid. Zodra dit is ontvangen, wordt bekeken in welke groep uw kind het beste geplaatst kan worden en per wanneer. Instroomdata zijn het gehele jaar door. 

Ook verhuisleerlingen en leerlingen afkomstig van het Speciaal Onderwijs moeten in het bezit zijn van een Toelaatbaarheidsverklaring.
Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Stromenland en de Commissie Toelaatbaarheid: www.op-nijmegen.nl

Aanmeldingsformulier 
Wilt u uw kind aanmelden op SBO De Windroos, locatie Lindenholt?

Klik hier voor het aanmeldingsformulier
.

Na het invullen kunt u het formulier op de post doen of afgeven op onze school.
Adres:
De Gildekamp 60-22
6545 LX Nijmegen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onderstaand nummer of stuur een e-mail:
Telefoon: (024) 373 02 09
E-mailadres: info@windrooslindenholt.nl